Kippen en hoenders

De kippenrassen op onze boerderij vallen allen onder de groep zeldzame Oud-Hollandse hoenderrassen. Sinds 4 oktober 2011 is er op het achterterrein een inloophok waar de hoenders nog beter kunnen worden bewonderd.

Een overzicht van onze kippenrassen:

Lakenvelder, Brabanter, Hollandse kriel, Sabelpoot kriel, Brabants Boerenhoen, Uilebaard

 

Lakenvelder

Een Lakenvelder is een Hollands kippenras. De naam is gebaseerd op de tekening van het verenkleed, het is als of er een wit laken over het dier heen ligt. Deze tekening is ook te vinden bij andere dieren zoals koeien en muizen. De Lakenvelder valt onder het lichte landhoen type en valt als nut ras onder de leg- en sier rassen.

 

Brabanter

Brabanters (1) (640x478)

De Brabanter is een zeer oud Nederlands kippenras. Dit hoenderras is nauw verwant aan de Nederlandse uilebaard.

Het belangrijkste kenmerk van de Brabanter is de kuif. De kuif is opstaand, van links en rechts platgedrukt en iets naar voren gebogen. Daarnaast hebben de dieren een driedelige baard. Voor op de kop heeft de haan een hoorntjeskam. Aangezien de dieren een baard hebben, zijn er geen kinlellen aanwezig. De dieren komen voor in de kleurslagen geel witgetoept, gezoomd blauw, goud zwartgetoept, koekoek, wit, zilver zwartgetoept, zwart.

Op de Weverkeshof hebben we de geel wit getoepte variant.

 

Hollandse kriel

De Hollandse Kriel is de kleinste Nederlandse kip, met een gewicht dat varieert van 450 gram bij de hen tot een ruime 550 gram bij het haantje. Ze is in Nederland sinds 1906 als ras erkend.

Op de Weverkeshof hebben we de kleurslag patrijs.

 

Sabelpoot kriel

fototoestel068m               

De lange gierhakken – gelijkend op sabels – zorgden voor de naam Sabelpoten. De Nederlandse Sabelpoten behoren tot de oudst bekende dwerg hoenderrassen. Reeds in de zestiende eeuw werden ze door Adriaan van Utrecht afgebeeld. Aangenomen wordt dat hun oorsprong in Oost-Azië ligt. De bij de Sabelpoten zeer bekende porseleinkleur komt daar van oudsher voor. Zowel qua karakter als qua algemeen voorkomen is er een kennelijke verwantschap met de Japanse krielen.

Op de Weverkeshof hebben we de kleurslag porselein.

 

Uilebaard

uilebaard_getoepd

De Nederlandse Uilebaard is één van de oudste Nederlandse kippenrassen. Op schilderijen uit de vroege 17e eeuw is al een kip te zien die de eigenschappen bezit van de Nederlandse Uilebaard.

Op de Weverkeshof hebben we de kleurslag zilver-zwart getoept.

 

Brabants boerenhoen

Het Brabantse boerenhoen of de Brabançonne is een Belgisch-Brabants kippenras dat afstamt van Europese kuifhoenders. Oorspronkelijk bereikte het ras een redelijke populariteit als legkip, niet alleen vanwege de grote legcapaciteit van ongeveer 200 eieren per jaar, maar ook de grootte van de eieren. Tegenwoordig wordt het ras vooral als hobby kip gehouden.

Op de Weverkeshof hebben we de kleurslag kwartel.