Bomen

Naast een biotuin, een zeer gevarieerde bloemen- en vlindertuin en een unieke moerastuin herbergt Weverkeshof ook nog een unicum voor Nederland. Op het 2 hectare grote terrein treft men maar liefst 25 verschillende boomsoorten aan!

Nadat het gebied rond het nieuwe kippenhok is voorzien van een geheel nieuwe beplanting. Dat wordt een binnen het Brabants Landschap passend gevarieerd struweel (struikgewas/bosschage), ondermeer bestaande uit lage bodembedekkende struiken, toverhazelaars, gemengde vogelhagen en vogelstruiken, groenblijvende ligusterstruiken, gecombineerd met struikklimop ter camouflage van het kippenhok en de fietsenstalling, dat een grote variëteit aan vogels moet aantrekken, wordt een deel van de oever van de Hooidonkse Beek aangepast en van tevens van nieuwe begroeiing voorzien.

Als ook een paddenpoel met haar speciale vegetatie en specifieke diersoorten langs de beek is voltooid, worden de paden met natuurlijke producten langs de 25 verschillende bomen aangelegd.

Voor de echte liefhebbers is hier de lijst van boomsoorten die er op  Weverkeshof te bewonderen zijn:

 • Noorse esdoorn, Acer platanoides
 • Es, Fraxinus exelsior
 • Zomereik, Quercus robur
 • Gewone populier, Populus canadensis
 • Treurwilg, Salix chrysocoma
 • Gewone of schietwilg, Salix alba
 • Tamme kastanje, Castanea sativa
 • Gewone esdoorn, Acer pseudoplatanus
 • Iep, Ulmus
 • Zwarte els, Alnus glutinosa
 • Paardenkastanje, Aesculus hippocastanum
 • Meidoorn, Crataegus monogyna
 • Herfstprunus, Prunus subhirtella autumnalis
 • Notenboom, Juglans regia
 • Rode kerspruim, Prunus crasifera nigra
 • Anna Paulowna, Paulownia tomentosa
 • Appel, Malus domestica
 • Berk, Betula
 • Vogelkers, Prunus padus
 • Wintereik, Quercus petraea
 • Ratelpopulier, Populus tremula
 • Vuilboom, Rhamnus frangula
 • Wilde kers, Prunus avium
 • Pruimenboom, Prunus domestica
 • Krentenboompje, Amelanchier lamackii

Tenslotte staan er als schaduwbrengers voor op de schaapsweide nog enkele hoogstamfruitbomen gepland.