Organisatie

Stichting Weverkeshof
Algemeen bestuur

Paul Koppelman
Voorzitter, Dieren, Bloementuin
Heleen Brons
Secretariaat
Vertrouwenspersoon
Joost Douwes Joost.Douwes@levgroep.nl
Jacko Hooiveld
Penningmeester
Piet Deckers
2e Penningmeester
Marja van Lieshout
Hoofdgebouw en gastvrouwen
Theo van Lieshout
Infrastructuur
Elly van den Heuvel
Evenementen en Public Relations
Arine Valstar
Educatie en groente tuinen

Dagelijks beheer

Educatie

Elly van den Heuvel
Paul Koppelman en Marga Deckers

Dieren

Janny Alberts

Tuinen

Maarten Klomp en Mariette Posthumus

Hoofd-
gebouw

Marja van Lieshout