Biotuin

In onze groentetuin wordt uitsluitend op biologische wijze groente gekweekt. Voor de bemesting van de grond wordt dan ook geen korrel kunstmest gebruikt, maar uitsluitend mest van onze eigen dieren. Op deze wijze wordt voorkomen dat er, door een jaarlijks teveel aan mest, voor de boerderij een mestprobleem ontstaat.

Principieel wordt er aan wisselteelt gedaan. De bedoeling hiervan is dat dezelfde groente in principe geen twee keer achtereen op hetzelfde stukje grond komt te staan.

Jaarlijks wordt er een tuinplan gemaakt waarin schematisch wordt aangegeven op welke plaats welke groente komt te staan. Deze werkwijze zorgt er voor dat er nauwelijks ziekten ontstaan, ook worden er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Voor onze bezoekers, jong en oud, wordt door bordjes aangegeven welke groente op welke plaats groeit. Dat is prettig voor iedereen. Kinderen die al kunnen lezen vinden het leuk en de begeleiders komen niet voor het probleem te staan dat ook zij niet weten wat waar staat.

Alleen de gebruikelijke groenten worden geweekt en geen soorten groente die men vroeger zelf kweekte maar nu niet meer, de zogenaamde “vergeten groenten”. De belangstelling hiervoor is zeer gering. Dit heeft vooral te maken met de bewerkelijkheid van die veelal onbekende groente, die daarom nauwelijks in de gewone groentewinkels wordt verkocht.

Alle groenten die wij kweken worden in ons eigen boerderijwinkeltje verkocht. Ook zijn daar regelmatig plantjes te koop om zelf thuis gewassen te kweken.