Weverkeshof is een dorps- en kinderboerderij die alleen door vrijwilligers in stand wordt gehouden en als zodanig geheel in haar eigen onderhoud voorziet en van geen enkele instantie subsidie ontvangt.

Het in stand houden doen wij door middel van onze horecaverkopen in de gezellige ‘huiskamer’ van onze boerderij, de verkoop van boerderij gerelateerde producten uit ons ‘boerderijwinkeltje’ en het organiseren van een scala aan evenementen en activiteiten.

Bekend is Weverkeshof ondermeer om zijn boekenmarkt, Sinterklaas, kinderfeestjes, educatie en het organiseren van Ierse muziek sessies en sponsor muziekzondagen.

Daarnaast wordt Weverkeshof ondersteund door donateurs en sponsors.

Donateurs van Weverkeshof

Naast dat iedere bezoeker aan Weverkeshof indirect een donateur is kennen wij (in de zin des woords) 2 vormen van donateurs bij Weverkeshof:

  • Jaarlijkse donatie als ‘Vriend van Weverkeshof’.
  • Incidentele donatie, bijvoorbeeld als cadeaubestemming voor uw feestje of jubileum.

‘Vriend van Weverkeshof’

Met een jaarlijkse donatie van kunt u ‘Vriend van Weverkeshof’ worden. U geeft daarbij structureel uiting aan uw steun voor onze inzet en activiteiten. Met uw financiële steun kunnen wij onze sociaal maatschappelijke functie continueren en waar nodig verbeteren en/of uitbreiden.

Inschrijven als vriend van Weverkeshof kan via contact bovenaan op deze pagina of vul hier dit formulier in.

Incidentele donatie aan Weverkeshof

Indien u Weverkeshof een warm hart toedraagt en een cadeaubestemming zoekt voor bijvoorbeeld uw feestje, jubileum of anderszins, dan zijn wij daar heel blij mee.

U kunt aangeven of u wel of niet op onze homepage genoemd wilt worden en Weverkeshof kan u daarvoor ten alle tijde een schenkingsverklaring overhandigen.

Uw (anonieme) donatie kunt u altijd overmaken op één van onze bank-/girorekeningen:

Rabobank : NL38RABO013.74.50.117

t.n.v. Dorpsboerderij Weverkeshof,
met de mededeling: eenmalige sponsoring naar aanleiding van …. jubileum of … huwelijk of i.d. en eventueel uw naam en adres, zodat wij weten wie en waarvoor er gedoneerd is.

Voor nadere inlichtingen kunt U contact met ons opnemen via contact bovenaan op deze pagina of vul hier dit formulier in.

Sponsor van Weverkeshof

Van sponsoring is sprake wanneer een buitenstaander iets van Weverkeshof wil of dat Weverkeshof iets wil bereiken met medewerking van buitenstaanders.

Sponsoring kan zowel in natura – denk bijvoorbeeld eens aan een ‘klussendag’ – of een bijdrage in materialen of geld. Sponsoring is vaak een stukje maatwerk.

Wilt u verdere inlichtingen of overleg met ons dan kunt U dat doen via contact bovenaan op deze pagina.

Van Onderstaande bedrijven/verenigingen mochten we een donatie ontvangen of zij sponsoren ons jaarlijks

  • De Gebackerij uit Deurne
  • Rabobank Clubkas
  • Oranje fonds
  • Postcodeloterij
  • NL Doet
  • TEAM LEWIS