Voor de buitenschoolse opvang Erica in Nuenen verzorgen we een cursus hulpboer. De kinderen van de BSO komen in groepjes van 8 bij ons op bezoek. Dit doen ze 1,5 à 2 uur per week, gedurende 4 weken.

De eerste week hebben we een algemene rondgang over het terrein, waarin iedereen Weverkeshof leert kennen. Daarna gaan 6 kinderen in de kas aan het werk en 2 kinderen gaan meehelpen met het voeren van de dieren. In de daaropvolgende weken komen alle 8 kinderen aan de beurt om de dieren mee te gaan voeren en zijn er altijd 6 kinderen in de kas aan het werk. Naast dit wekelijks terugkomend programma onderdeel is er elke week een ander hoofddeel.

De tweede week is dat toegespitst op het werken met de schapen. Niet alleen de schapen, maar ook het werken met de Bordercollie en de herder is dan een belangrijk en sensationeel onderdeel.
In de derde week begint het hoofddeel met het bekijken van de materialen waar de imker mee in zijn bijen werkt. We beginnen binnen. Veilig zonder bijen. Daarna gaan we in de bijen werken met de imker, waarbij enkele kinderen, die dat willen en durven, beschermd door een imkerpak, mee mogen helpen. In de praktijk blijkt dit als “vet-cool” ervaren te worden.

Op de afsluitende middag wordt, na het kas-werk en dieren voeren, nog eens een korte terugblik gedaan en worden de diploma’s “hulpboer” uitgereikt aan hen die het verdient hebben.

De cursus hulpboer wordt 4 keer per jaar gehouden in het voorjaar. Dit in verband met het kiemen van zaden en de activiteit van de bijen.