Een bijenhotel maken
Solitaire bijen en solitaire wespjes hebben een grote voorliefde voor warme zonbeschenen plaatsen. Een bijenhotel kan je zelf maken. Groot of klein, alles helpt.  Houtblokken, ruwe natuursteen, löss of mergel met boorgaten en veel kieren, spleten en zo mogelijk hier en daar gevoegd met leem.
In dat muurtje kan je ook (holle) takjes van vlier, braam of bv framboos opnemen. Ook bamboe en riet zijn heel geschikt.
De gangen maak je met een 2 mm tot 10 mm boor, met het accent op een diameter van ± 4mm. De gangen mogen tussen de 3 en 20 cm diep zijn. Hoe meer variatie, hoe meer soorten dieren je aantrekt en hoe langer de periode dat de nestgelegenheid wordt gebruikt.
Plaats het bijen/insectenhotel in de zon en laat het op een vaste plaats staan of hangen. Op internet kan je nog wel meer ideeën vinden voor een bijenhotel: succes!

Naast de solitairen die je bijenhotel opzoeken zijn er ook die liever in stoepen met klinkers in geel zand met voegen hun nestplaats maken. Of gewoon op een zandpad. Dat zijn vooral de zandbij-soorten. Dan zie je op het pad, of op de voeg tussen de stenen kleine hoopjes zand.

Voedselhulp
Je kunt alle bijen en veel insecten helpen door planten, struiken of bomen te zetten die lang bloeien. Hoe groter en langduriger het aanbod aan bloeiende planten, hoe beter.
Ook “wilde tuinen” kunnen ware paradijzen zijn voor onze inheemse bijen, hommels en wespen. Door het aanbieden van nesthulp krijgen tuinen er een dimensie bij.

Alle bijen zijn insecten die hun larven voeden met stuifmeel als eiwitbron.
De moederbij zoekt of maakt in haar eentje een nestplaats.

Meestal is dat een gangetje in hout of steen of een zelf gegraven gang in de grond. Dan gaat ze op zoek naar stuifmeel. Vele soorten bezoeken alleen speciale inheemse planten en daarom tref je ze alleen aan in de korte periode dat die betreffende planten bloeien.

In die tijd verzamelt de moederbij stuifmeel en draagt het naar de nestholte. Daar wordt het met een beetje nectar gekneed tot een bolletje en als er genoeg verzameld is, wordt er een ei op gelegd. Vervolgens sluit de bij dat stukje hol af en laat daarna alles rusten. Zo maakt ze in een gang of hol een aantal “cellen” met stuifmeel en ei.

Daaruit ontwikkelt zich een larve, die het stuifmeel eet, zich dan inspint en vervolgens verandert in een pop. Tenslotte komt daaruit dan het volwassen dier tevoorschijn. Meestal is dat pas het jaar daarop, als de plant weer bloeit, waarop de bij gespecialiseerd is. De moederbij leeft maar enkele weken. Dus de bijen van de nieuwe generatie leren niets van hun ouders. Ze worden volleerd geboren!