Naast moestuin, een zeer gevarieerde bloemen- en vlindertuin, een voedselbosje en een unieke moerastuin herbergt Weverkeshof ook nog een unicum voor Nederland. Op het 2 hectare grote terrein treft men maar liefst 25 verschillende boomsoorten aan.

Voor de echte liefhebbers is hier de lijst van boomsoorten die er op  Weverkeshof zijn aangeplant:

 • Noorse esdoorn, Acer platanoides
 • Es, Fraxinus exelsior
 • Zomereik, Quercus robur
 • Gewone populier, Populus canadensis
 • Treurwilg, Salix chrysocoma
 • Gewone of schietwilg, Salix alba
 • Tamme kastanje, Castanea sativa
 • Gewone esdoorn, Acer pseudoplatanus
 • Iep, Ulmus
 • Zwarte els, Alnus glutinosa
 • Paardenkastanje, Aesculus hippocastanum
 • Meidoorn, Crataegus monogyna
 • Herfstprunus, Prunus subhirtella autumnalis
 • (Wal)Notenboom, Juglans regia
 • Rode kerspruim, Prunus crasifera nigra
 • Anna Paulowna, Paulownia tomentosa
 • Appel, Malus domestica
 • Berk, Betula
 • Vogelkers, Prunus padus
 • Wintereik, Quercus petraea
 • Ratelpopulier, Populus tremula
 • Vuilboom, Rhamnus frangula
 • Wilde kers, Prunus avium
 • Pruimenboom, Prunus domestica
 • Krentenboompje, Amelanchier lamackii
 • Mirabel

Tenslotte staan er als schaduwbrengers op de schaapsweide enkele hoogstamfruitbomen zoals pruimen.