Algemeen
Niet alle insecten zijn bij de mens geliefd. Vlinders en soms ook libellen kunnen nog wel een potje breken, maar de rest vinden we vaak lastig, overbodig of gevaarlijk.  Dat komt vooral omdat we er weinig van weten. De meeste insecten, vliegend en niet-vliegend, hebben een wezenlijk nut voor ons.

Zelfs rupsen, zonder wie vlinders niet zouden bestaan, ontkomen niet aan onze emotionele afkeer. Toch verdienen insecten een veel positievere waardering. Ze kunnen mooi en interessant zijn, maar spelen door hun verscheidenheid en aantal ook een zeer belangrijke rol in het biologische evenwicht. Alleen al als voedselbron voor veel vogels zijn ze onmisbaar.

Ook zou menig plant of voedsel niet meer bestaan, als de vele duizenden soorten insecten als vlinders, bijen, wespen, vliegen, kevers et cetera niet het bestuivende werk deden.
Onze drang naar uitbreiding en groei neemt steeds meer levensruimte en levensmogelijkheden van de natuur in breedste zin in beslag. Zo ook van de insecten.
De mens heeft door zijn eigenbelang de consequenties van zijn gedrag  amper in de gaten gehad. Het gebruik van o.a. landbouwgif en monoculturen heeft het aantal insecten de afgelopen decennia flink doen afnemen. Over de dramatische teruggang van insecten in zijn algemeenheid kan je veel onderbouwde artikelen lezen.

Het wordt tijd, en is minstens het overwegen waard, dat wij mensen meer oog krijgen voor de overlevingskansen van de vele soorten bijzondere en gewone insecten. Daarbij is het heel goed mogelijk om in de eigen omgeving hulp te bieden.
Niet dat andere soorten insecten minder belangrijk zijn, maar bij Weverkeshof geven we extra aandacht aan solitaire bijen, -wespjes en aan de honingbijen.