Solitaire bijen en -wespjes
Naast de bijen en wespen die in volken leven in bijenkasten of wespennesten, zijn er in ons land ook een 300-tal soorten solitaire bijen en –wespjes, die we ook wel “wilde” bijen en –wespen noemen. Zij leven alleen en niet in volken bij elkaar zoals de honingbij, hommel of wesp.

Solitaire wespen
Nog iets extra’s over deze soort. Ons land kent enkele honderden soorten, die ons nooit lastig vallen en alles helemaal alleen doen. Ze maken hun nestjes in aanwezige gangen of graven die uit in vermolmd hout of in de grond. Enkele soorten maken zandurntjes.Alle wespen zoeken “vlees” als voedsel in plaats van stuifmeel. Andere insecten dienen daarom als eiwitbron. Wespen zijn dus zeer nuttig. Ze helpen immers mee in het bestrijden van “plaaginsecten”.

Zo zijn er vele soorten, die luizen vangen. Andere soorten verzamelen vliegen, muggen, kevers of rupsen. De buitgemaakte dieren worden verlamd en in de klaargemaakte nestholte gebracht, die na het leggen van een ei wordt afgesloten.

Ook hier verschijnt de nieuwe generatie meestal pas een jaar later. In een gifvrije tuin kunnen deze dieren goed bijdragen aan het biologisch evenwicht.